c S
Izbor dana

Za smetanje suposjeda verbalnim činom, postupci i izrečene riječi jedne strane moraju imati značaj ozbiljne prijetnje koja izaziva strah, te isto tako i posljedicu promjene u dotadašnjem stanju suposjeda.

19.05.2009 08:43 Da bi do smetanja suposjeda došlo verbalnim činom smetanja, odnosno riječima, tada postupci i izrečene riječi jedne strane moraju imati značaj ozbiljne prijetnje, koja izaziva strah, te isto tako i posljedicu da druga strana odustane od svoje radnje, odnosno da dođe do promjene u dotadašnjem stanju posjeda (suposjeda), odnosno faktične vlasti na prijeporu.