c S
Izbor dana

Javno dobro

05.01.2018 07:30 Fizičke osobe nemaju pravo na isključivi, samostalni i neposredni posjed nekretnine koja je u međuvremenu postala javno dobro u općoj uporabi, bez obzira što nije proveden postupak izvlaštenja te nekretnine.