c S
Izbor dana

Prethodno pitanje

17.01.2018 07:30 Okolnost da je tužitelj tijekom parnice za naknadu neimovinske štete radi neadekvatnog smještaja u zatvorima i kaznionicama Republike Hrvatske podnio Europskom sudu za ljudska prava zahtjev zbog povreda članka 3. Konvencije ne predstavlja prethodno pitanje.