c S
Izbor dana

Naknada za oduzetu imovinu

22.01.2018 07:30 Ne vraća se prijašnjim vlasnicima u vlasništvo imovina koja je trećoj osobi na temelju valjanog pravnog osnova, predana u posjed.