c S
Izbor dana

Naknada štete - nadležnost

06.02.2018 07:30 Za odluku o naknadi štete u novcu, koja je nastala na stambenom objektu uslijed ratnih razaranja, nadležan je sud, a ne upravno tijelo.