c S
Izbor dana

Privremena mjera

07.02.2018 07:30 Kada postoji pravomoćna i ovršna arbitražna odluka kojom je protivniku osiguranja naloženo podmiriti predlagatelju osiguranja određeni novčani iznos, a tražbina bi se imala ostvariti u inozemstvu, sud će odrediti privremenu mjeru zabranom otuđenja i opterećenja poslovnih udjela koje ima protivnik osiguranja u određenom društvu bez obzira na tvrdnju protivnika osiguranja da namirenje tražbine predlagatelja osiguranja iz predmeta osiguranja nije moguće.