c S
Izbor dana

Činjenica što je isti sudac sudjelovao u donošenju pravomoćne presude suda prvog stupnja koja predstavlja ovršnu ispravu u postupku ovrhe, nije razlog da se izuzme sudac u izvanparničnom (ovršnom) postupku pred istim sudom.

21.05.2009 09:35 Nedvojbeno je da je isti sudac sudjelovao u donošenju pravomoćne presude suda prvog stupnja br. P.___/03-42, koja predstavlja ovršnu ispravu i u donošenju pobijanog rješenja, međutim ta činjenica ne predstavlja razlog za izuzeće suca opisan u odredbi čl. 71 st. 1 t. 5 ZPP-a, koja izričito određuje da sudac ne može obavljati sudačku dužnost ako je u istom predmetu sudjelovao u postupku pred nižim sudom ili pred kojim drugim tijelom.