c S
Izbor dana

Naknada za gospodarenje otpadom

13.02.2018 07:30 Proizvodi CD i DVD nisu navedeni izrijekom u Pravilniku o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima kao proizvodi koji bi podlijegali obvezi plaćanja naknade za gospodarenje otpadom, niti sadrže električne sklopove da bi se mogli smatrati električnom ili elektroničkom opremom.