c S
Izbor dana

Naknada za oduzetu imovinu

19.02.2018 07:30 Rješenje kojim je samo utvrđena vrsta naknade za oduzeto zemljište ne može se osporavati u odnosu na pitanje privedenosti namjeni, ako je o tome već pravomoćno odlučeno u posebnom postupku.