c S
Izbor dana

Poslodavac ne može otkazati ugovor o radu za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta odnosno 15 dana nakon prestanka korištenja tog prava.

22.05.2009 08:49 Nadalje, prema odredbi čl. 77 st. 1 ZR-a za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta, te 15 dana nakon prestanka korištenja tog prava, poslodavac ne može otkazati osobi koja se koristi tim pravom, dok je prema st. 2 otkaz ništav ako je na dan davanja otkaza poslodavcu bilo poznato postojanje okolnosti navedenih u st. 1 odredbe čl. 77 ZR-a.