c S
Izbor dana

Sudska pristojba

22.02.2018 07:30 Stranka je dužna platiti pristojbu na žalbu koju je izjavila protiv rješenja o troškovima postupka koje je sadržano u presudi.