c S
Izbor dana

Podmirenje troškova stečajnog postupka

01.03.2018 07:30 Kada za podmirenje troškova stečajnog postupka prvostupanjski sud već ima iznos od 5.000,00 kn, i pozvane su ovlaštene osobe za zastupanje dužnika na plaćanje predujma, odluka kojom se vjerovnici pozivaju na uplatu predujma mora sadržavati obrazloženje o razlozima zbog kojih postojeći uplaćeni iznos predujma ne bi bio dovoljan za pokriće troškova stečajnog postupka.