c S
Izbor dana

Javno nadmetanje - zastupanje

13.03.2018 07:30 U postupcima javne nabave koji su složeni postupci, opravdano je angažiranje odvjetnika, a time i plaćanja naknade za troškove odvjetnika, jer pisanje žalbe koja ne mora biti posebno obrazložena, nije jedina aktivnost koju odvjetnik poduzima.