c S
Izbor dana

Ovlaštenje punomoćnika

20.03.2018 07:30 Ovlaštenje punomoćnika da od protivne stranke primi dosuđene troškove odnosi se i na slučaj kada protivna stranka dobrovoljno ne plati troškove postupka te se radi njihove naplate pokrene ovršni postupak, pa je u tom ovršnom postupku odvjetnik ovlašten zatražiti da se dosuđeni troškovi postupka nakon provedenog ovršnog postupka uplate na njegov račun.