c S
Izbor dana

Upotreba dobiti

21.03.2018 07:30 Pravo na isplatu dividende ima onaj tko je dioničar u trenutku donošenja odluke o isplati dividende, jer se donošenjem odluke o isplati dividende na glavnoj skupštini društva dividenda osamostalila od dionice i postala dijelom dioničarove imovine. Kasnija prodaja dionica nema utjecaja na već stečeno pravo tadašnjeg dioničara na isplatu dividende proizašle iz tih dionica.