c S
Izbor dana

Ovrha vodne naknade

22.03.2018 07:30 U postupku ovrhe ne može se pobijati zakonitost rješenja o utvrđivanju visine vodne naknade koje je ovršna isprava.