c S
Izbor dana

Plaćanje u stranoj valuti

30.03.2018 07:30 U sporu s međunarodnim elementom kad tuženik kao rezident treba izvršiti plaćanje u inozemstvo tužitelju kao nerezidentu, plaćanje u stranoj valuti nije protivno zakonu i to, Zakonu o deviznom poslovanju kao ni odlukama Hrvatske narodne banke donesenima na temelju tog Zakona pa se ne primjenjuju zakonske odredbe o plaćanju u valuti Republike Hrvatske.