c S
Izbor dana

Da bi određeno kazneno djelo moglo biti kvalificirano kao beznačajno djelo, potrebno je da su kumulativno ispunjeni uvjeti - da isto predstavlja mali stupanj neprava i mali stupanj krivnje.

27.05.2009 10:00 Međutim, isto tako, u pravu je državni odvjetnik kada u žalbi navodi da je prvostupanjski sud povrijedio kazneni zakon u korist optuženika jer je glede kaznenog djela koje je predmet optužbe primijenio zakon koji se ne može primijeniti (čl. 368. toč. 4. ZKP).