c S
Izbor dana

Prijelaz s jednog na drugi studij

11.04.2018 07:30 Okolnost da u slučaju gubljenja prava na redovni studij i prijelaz na izvanredni studij, tužitelj gubi pravo na obiteljsku mirovinu, nije razlog za određivanje privremene mjere - naloga tuženiku da omogući tužitelju nastavak studiranja u svojstvu redovnog studenta.