c S
Izbor dana

Priznanje duga

12.04.2018 07:30 Priznanje duga kojim se prekida zastara mora biti jasno, određeno i bezuvjetno.