c S
Izbor dana

Pravo na zatezne kamate

13.04.2018 07:30 Vjerovnik novčane obveze može potraživati od dužnika zatezne kamate koje teku od dužnikova dolaska u zakašnjenje, od prvog dana nakon dospijeća dužnikove obveze pa do dana koji prethodi danu dužnikova ispunjenja obveze.