c S
Izbor dana

Posebni skrbnik

17.04.2018 07:30 Sud nije ovlašten odlučivati o zahtjevu posebnog skrbnika za naknadu troškova budući da je za to nadležan centar za socijalnu skrb.