c S
Izbor dana

Prekid postupka

18.04.2018 07:30 Prekid postupka koji je nastupio u odnosu na jednog tužitelja, utječe na tijek parničnog postupka drugog tužitelja samo ako se radi o jedinstvenim suparničarima.