c S
Izbor dana

Datirana potvrda izdana po odvjetniku, kojom se samo potvrđuje primitak novčanih iznosa naznačenih u potvrdi, ne predstavlja vjerodostojnu ispravu, budući da ne sadrži bitne sastojke koje mora sadržavati račun.

28.05.2009 09:20 Očito je između stranaka sporno da li se potvrda o primitku novčanih iznosa, koju je izdao tuženik, 9. svibnja 2003.g. odnosi na trošak sastava te žalbe, ili na neki drugi trošak koji je tužitelj tuženiku bio dužan namiriti (s naslova zastupanja u predmetu prvostupanjskog suda).