c S
Izbor dana

Stjecanje prava vlasništva

20.04.2018 07:30 Vrijednost radova i sredstava uloženih u nekretninu ne može biti osnova stjecanja prava vlasništva ako time nije došlo do bitne promjene identiteta stvari i ne radi se o radovima zbog kojih bi prvobitna građevina u pretežitom dijelu prestala postojati, a ne postoji sporazum između stranaka o određenom ili odredivom suvlasničkom dijelu koji bi se na taj način stekao.