c S
Izbor dana

Prisilna naplata poreza

24.04.2018 07:30 Dostava rješenja o obvezi plaćanja poreza koja nije izvršena uredno, ne može biti osnov za donošenje zakonitog rješenja o ovrsi tog rješenja.