c S
Izbor dana

Ugovaranje na teret trećega

27.04.2018 07:30 Tuženik ne može osnovano isticati prigovor prestanka tražbine prijebojem ukoliko ne dokaže postojanje potraživanja prema tužitelju za koje tvrdi da je stavljeno u prijeboj, već se poziva na dokaze iz kojih proizlazi da ima potraživanje prema drugoj osobi.