c S
Izbor dana

Prisilno založno pravo

30.04.2018 07:30 Sud će odbiti prijedlog za osiguranje tražbine predlagatelja zasnivanjem založnog prava na nekretninama protivnika osiguranja ako je tražbina predlagatelja manja od 20.000,00 kn, jer bi za nekretninu zasnivanje založnog prava kada se osigurana tražbina ne može ostvariti prisilnom prodajom predstavljalo nepotreban teret.