c S
Izbor dana

Doprinos za obvezna osiguranja

02.05.2018 07:30 Tužiteljica kao stranac ima pravo na zdravstveno osiguranje na bazi prosječne osnovice za obračun doprinosa, a pri tome nije bitan radni status njezinog supruga.