c S
Izbor dana

Međunarodna prodaja robe - kamate

11.05.2018 07:30 Bečkom konvencijom o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe propisana je obveza kupca na plaćanje zateznih kamata u slučaju neplaćanja ugovorne cijene do dospjelosti, međutim, navedenom konvencijom nije regulirana kamatna stopa pa se stoga glede stope primjenjuje mjerodavno pravo u skladu s člankom 20. Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima.