c S
Izbor dana

Ulaganja za drugog korisnika

24.05.2018 07:30 U slučaju kada porezni obveznik izvrši plaćanja (ulaganja) za potrebe drugog krajnjeg korisnika, a za to mu nije ispostavio račune s obračunatim porezom na dodanu vrijednost, nema pravo na odbitak pretporeza, već je dužan na uplaćene iznose obračunati porez na dodanu vrijednost.