c S
Izbor dana

Ugovor o najmu stana sa zaštićenom najamninom

30.05.2018 09:05 Ako nekretnina ima sve ono što je potrebno za stanovanje tada se ima smatrati useljivom i predstavlja zapreku za sklapanje ugovora o najmu stana sa zaštićenom najamninom.