c S
Izbor dana

Pravo na poticaje

04.06.2018 07:30 Ako ne zasadi ukupno zadanu količinu trsova, korisnik je dužan u cijelosti, a ne samo razmjerno, vratiti dobivene poticaje.