c S
Izbor dana

Tjelesno oštećenje

08.06.2018 07:30 Kada je tjelesno oštećenje posljedica ozljede na radu ili profesionalnog oboljenja, osiguranik ima pravo na novčanu naknadu.