c S
Izbor dana

Zabilježba „osobno vjerovničko-dužničkog odnosa“ između dvije fizičke osobe ne predstavlja osobni odnos u smislu odredbi Zakona o zemljišnim knjigama koje reguliraju dopustivost upisa zabilježbi.

02.06.2009 10:06 Naime, razmatranjem spisa utvrđeno je da je predlagatelj podnio prijedlog za zabilježbu osobnih odnosa (njega i žalitelja F.G.) kojim smatra njihov uzajamni dužničko-vjerovnički odnos koji nedvojbeno proizlazi iz priložene presude Općinskog suda u V.