c S
Izbor dana

Raspored na određeno vrijeme

13.06.2018 07:30 Kada je sukladno zakonu tužitelj raspoređen kao zamjena na određeno vrijeme na poslove u državnu službu, a ta se zamjena ponavlja više puta, te se svaki puta sklapa novi ugovor o radu na određeno vrijeme, taj ugovor ne može se pretvoriti u ugovor na neodređeno vrijeme jer su uvjeti zapošljavanja u tom slučaju drugačiji.