c S
Izbor dana

Apsolutna nenadležnost

14.06.2018 07:30 Činjenica da tuženik nije prigovorio tužiteljevom računu za naknadu za prijevoz na kojem je tužitelj naznačio da je u slučaju spora nadležan sud u mjestu izdavanja računa, ne podrazumijeva postojanje sporazuma parničnih stranaka o nadležnosti suda države ugovornice, jer račun predstavlja jednostranu ispravu tužitelja.