c S
Izbor dana

Založno pravo

15.06.2018 07:30 Dopušteno je u zemljišnoj knjizi izvršiti upis promjene založnog vjerovnika nakon nastupanja pravnih posljedica otvaranja stečajnog postupka.