c S
Izbor dana

Vjerodostojna isprava

18.06.2018 07:30 Budući da je tužitelj knjižio račune pojedinih dobavljača za koje je utvrđeno da ne posluju, nemaju zaposlenike, nemaju iskazanih oporezivih isporuka, ti se računi smatraju nevjerodostojnima.