c S
Izbor dana

Stranka u postupku

19.06.2018 07:30 Nakon brisanja stečajnog dužnika (društva s ograničenom odgovornošću) iz sudskog registra, kao stranka u postupku može se pojaviti samo stečajna masa, pa u slučaju da je odluka suda donesena u odnosu na brisano društvo, počinjena je bitna povreda odredaba parničnog postupka iz članka 354. stavka 2. točke 8. ZPP-a, na koju drugostupanjski sud pazi po službenoj dužnosti.