c S
Izbor dana

Rok za plaćanje naknade

26.06.2018 07:30 Rok od 5 dana za uplatu naknade za vođenje žalbenog postupka pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave, ne može se produljiti.