c S
Izbor dana

Za štetu koju kod izvođenja radova na izgradnji javnog objekta počini izvođač na susjednim parcelama, odgovara pred redovnim sudom.

03.06.2009 09:15 Tužiteljevi prigovori da su mu izvedenim radovima izvođači nanijeli štetu u obliku uništavanja zemljišta i uništenih voćaka, nisu osnovani jer pitanje eventualne naknade štete predmet je posebnog postupka koji se može voditi kod za to nadležnog suda.