c S
Izbor dana

Stopa zateznih kamata

02.07.2018 07:30 Kada je pravna osnova tužbenog zahtjeva stjecanje bez osnove, tada se ne radi o odnosu koji proizlazi iz trgovačkog ugovora, niti iz ugovora između trgovca i osobe javnog prava, već o ostalim odnosima pa se stopa zateznih kamata određuje uvećanjem eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu za pet postotnih poena, a nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 78/15) stopa koja se određuje uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za tri postotna poena.