c S
Izbor dana

Sudska nadležnost

10.07.2018 07:30 Za odlučivanje u sporu povodom tužbe radi stjecanja bez osnove u kojem tužitelj potražuje povrat više uplaćenih sredstava komunalnog doprinosa nego što ih je prema rješenjima donesenim u upravnom postupku bio dužan uplatiti tuženiku nadležan je sud, a ne upravno tijelo.