c S
Izbor dana

Inspekcijski nadzor

12.07.2018 07:30 Kada iz računa nije vidljivo koja vrsta usluge je isporučena, po kojoj cijeni, kada i u kom obimu, oni se ne smatraju vjerodostojnom dokumentacijom za obračun troškova, a slijedom toga niti za obračun poreza.