c S
Izbor dana

Predstečajna nagodba

18.07.2018 07:30 Prilikom utvrđivanja jesu li ispunjeni uvjeti za sklapanje predstečajne nagodbe prvostupanjski sud ne ispituje valjanost postupka ispitivanja i utvrđenja tražbina pred nagodbenim vijećem već jesu li ispunjeni uvjeti za sklapanje predstečajne nagodbe propisani odredbom čl. 66. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.