c S
Izbor dana

Otuđenje stvari o kojoj teče parnica

25.07.2018 07:30 Otuđenje stvari o kojoj teče parnica ne sprečava da se ona dovrši, međutim, takvo otuđenje utječe na uspjeh tužitelja u parnici jer je za presuđenje odlučno stanje stvari koje postoji u vrijeme zaključenja glavne rasprave, a ne u trenutku podnošenja tužbe.