c S
Izbor dana

Stjecanje vlasništva dosjelošću

27.07.2018 07:30 Ukoliko je pravnim prednicima nasljednika protekao zakonski rok potreban da bi stekli pravo vlasništva na nekretninama dosjelošću, tada nasljednik stječe pravo vlasništva na tim nekretninama bez obzira što nije u posjedu istih.