c S
Izbor dana

Odgovornost člana uprave za štetu

02.08.2018 07:30 Članovi uprave društva odgovaraju društvu za štetu ako nisu vodili poslove društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika. Za odgovornost člana uprave društvu ne traži se namjerno uzrokovanje štete (dolus), niti postojanje pravomoćne sudske presude iz drugog sudskog postupka kojom bi bila utvrđena krivnja člana uprave.