c S
Izbor dana

Stranačka sposobnost

09.08.2018 07:30 Trgovačko društvo koje se kao stranka pojavljuje u postupku mora biti označeno tvrtkom kakva je upisana u sudskom registru. Nejasnoću u oznaci tvrtke, koja dovodi u pitanje identitet stranke koja se pojavljuje u postupku, sud je dužan otkloniti pozivanjem tužitelja da izvrši potrebne ispravke.